ŞOFÖR TARAFINDAN TAKSİ SAHİBİNE KARŞI AÇILAN  “SİGORTA TESPİT” DAVASINDA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ, YİNE BAŞKA BİR ŞÖFÖRÜN TAKSİ SAHİBİNE AÇTIĞI  “İŞÇİLİK ALACAĞI” DAVASINDA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

ŞOFÖR TARAFINDAN TAKSİ SAHİBİNE KARŞI AÇILAN “SİGORTA TESPİT” DAVASINDA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ, YİNE BAŞKA BİR ŞÖFÖRÜN TAKSİ SAHİBİNE AÇTIĞI “İŞÇİLİK ALACAĞI” DAVASINDA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

İzmir İş Mahkemelerinde, bir taksi şoförü tarafından işçilik alacakları talepli, bir başka taksi şoförü tarafından hizmet tespit talepli olarak açılan davalarda iki Mahkemece de yargılama sonucunda davaların reddine karar verilmiştir. Taksilerin çalışma sistemlerinde; normal hayatta karşılaştığımız işverenin emir ve talimatı…

 ANAYASA MAHKEMESİ BELEDİYENİN DOLMUŞ HATTI TAHSİSİNİN İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİ İLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ.

ANAYASA MAHKEMESİ BELEDİYENİN DOLMUŞ HATTI TAHSİSİNİN İPTAL EDİLMESİ İŞLEMİ İLE MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ.

GİRİŞ 04.05.2021 tarih 31474 sayılı resmi gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararında, Belediyenin tek taraflı işlemi ile dolmuş hattı sahiplerinin minibüs hattı üyeliğinin iptal edilmesi işleminin, mülkiyet hakkının ihlalini oluşturduğuna karar vermiştir. KARARIN ÖZETİ Başvuruya konu davada, Tunceli Belediye Encümenin 5.11.1987…