İŞVERENLERE 01.10.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇERİSİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İŞVERENLERE 01.10.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇERİSİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

24.09.2021 tarih 31608 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile işverenlere elektronik tebligat zorunluluğu getirilmiştir. Yönetmeliğin tanımlar başlığını taşıyan üçüncü maddesinde, elektronik tebligata tabi olan  ‘‘işveren’’ tanımı yönetmelikte ‘‘ Bu Yönetmeliğin…

 ARAÇ HASARLARINDA YAN SANAYİ PARÇA İLE ONARIMA İMKÂN SAĞLAYAN TEBLİĞ MADDDESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ.

ARAÇ HASARLARINDA YAN SANAYİ PARÇA İLE ONARIMA İMKÂN SAĞLAYAN TEBLİĞ MADDDESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ.

Türkiye Barolar Birliği tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren,  “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” başlıklı Tebliğin bazı maddelerinin iptali talebiyle açılan…

 EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN EYLEMİ NEDENİYLE İZNİ OLMAYAN ARAÇ SAHİBİNE TRAFİK CEZASI KESİLMESİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN EYLEMİ NEDENİYLE İZNİ OLMAYAN ARAÇ SAHİBİNE TRAFİK CEZASI KESİLMESİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun beşinci kısmında “Sürücü Belgeleri ve Sürücüler” düzenlenmiştir. Kanunun 36. maddesinde; “Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok…