GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA KULLANILAN TİCARİ TAKSİNİN MÜSADERESİNİN REDDİNE DAİR KARAR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN ESASTAN REDDİNE DAİR KARARLA KESİNLEŞMİŞTİR.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA KULLANILAN TİCARİ TAKSİNİN MÜSADERESİNİN REDDİNE DAİR KARAR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN ESASTAN REDDİNE DAİR KARARLA KESİNLEŞMİŞTİR.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanun’un 54-55. Maddelerinde müsadere düzenlenmekte olup, müsadereyi işlenen suçla ilgisi olan eşyaların veya kazançların mülkiyetinin devlete ait olmasına karar verilmesi olarak tanımlayabiliriz. Eşya müsaderesini düzenleyen TCK 54.maddesinin 1.fıkrasında ‘‘(1)İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir…

 TİCARİ ARAÇ SAHİBİNE UYGULANAN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA KARŞI SGK’ NIN YAPTIĞI İTİRAZ, İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İDARİ DAVA DAİRESİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ.

TİCARİ ARAÇ SAHİBİNE UYGULANAN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA KARŞI SGK’ NIN YAPTIĞI İTİRAZ, İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İDARİ DAVA DAİRESİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından trafik cezaları esas alınarak sigortasız işçi çalıştırdığı iddia olunun araç sahipleri aleyhine son dönemde 5510 Sayılı yasanın 102.Maddesi uyarınca idari para cezası uygulandığı görülmektedir. İşbu idari para cezasının iptali istemiyle müvekkil adına açılan iptal davasında Mahkemece…

 SGK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVADA MAHKEMECE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ.

SGK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İSTEMİ İLE AÇILAN DAVADA MAHKEMECE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından trafik cezaları esas alınarak sigortasız işçi çalıştırdığı iddia olunan araç sahipleri aleyhine özellikle son dönemde 5510 Sayılı yasanın 102. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulandığı görülmektedir. İşbu idari para cezasının iptali istemiyle müvekkil adına açılan iptal…