Soruşturma aşamasından başlayarak müvekkillere gerekli hukuki destek sağlanmakta olup dava öncesi süreç ile davanın yürütülmesi süresince kovuşturma aşamasında tüm iş ve işlemler ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır.