Başta taşınmaz hukuku ve tazminat hukukundan kaynaklanan ihtilaflar olmak üzere görülmekte olan veyahut açılacak davalara ilişkin danışmanlık sunmakta ve avukatlık hizmeti yerine getirilmektedir.