Elektrik dağıtımına ilişkin alacak tahsili davaları ile icra takipleri, elektrik enerjisi tüketiminde kaçak ve usulsüz kullanım bedeline ilişkin davalar, elektrik üretimi, dağıtım ve satış/elektrik piyasasına ilişkin davalara ilişkin avukatlık hizmeti verilmektedir.