İdari yaptırımlara karşı idarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davaları, idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar, idari para cezaları ile itiraz süreçleri ve iptal davaları ile ilgili davalarda hukuki hizmet sunulmaktadır.