İKİNCİ EL OTO ALIM SATIM TİCARETİYLE İŞTİGAL EDENLERE BİRTAKIM PAZARLAMA VE SATIŞ KISITLAMASI GETİRİLMİŞTİR.

16.08.2022 tarih 31925 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, ikinci el oto alım satım ticaretinde bir takım kısıtlamalar getirilmiştir.

Pazarlama ve satış kısıtlaması ile, ikinci el oto alım satım ticaretiyle iştigal edenler;

*          16.08.2022 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra sıfır kilometre otomobil veya arazi taşıtı almaları durumunda, tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre geçmedikçe 01.07.2023 tarihine kadar sıfır kilometre araçları satamayacaklardır.

*          16.08.2022 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten sonra sıfır kilometre otomobil veya arazi taşıtı satın almaları durumunda, tescil tarihinden sonra 6 ay ve 6.000 kilometre geçtikten sonra 01.07.2023 tarihini beklemeden araçları satabileceklerdir.

*          16.08.2022 tarihinden önce sıfır kilometre otomobilin veya arazi taşıtın tescil edilmesi durumunda ise 15.09.2022 tarihine kadar pazarlamasını veya satışını yapabileceklerdir. 15.09.2022 tarihine kadar otomobil veya arazi taşıtların satış ve pazarlama işlemlerinin yapılmaması durumunda, araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6.000 kilometre kuralına uyularak satış ve pazarlamasının yapılması gerekecektir.

Ticari  pazarlama ve satışların kısıtlanması/düzenlenmesi kanun yerine yönetmelikle yapılması iptale yol açabilir mi ? Tartışılması gereken bir konu gibi görünüyor. Ayrıca yapılan değişiklikte kısıtlamaya uyulmaması veya kısıtlamanın ihlal edilmesi durumunda yaptırımın ne olacağı sorusu ortaya çıkmaktadır.