İşe iade davaları, hizmet tespiti davaları ile işçilik alacağı davaları, işçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davalar başta olmak üzere işveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılmakta ve hukuki hizmet verilmektedir.