Muris muvazaası davaları başta olmak üzere, tenkis davaları, miras intikal işlemleri, vasiyetname, miras sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesine ilişkin vb. her konuda danışmanlık hizmeti verilmektedir.