Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi, ticarete konu işler ve uzmanlık alanlarına yönelik sözleşmelerin hazırlanması, Kooperatiflere ilişkin davaların yürütülmesi, şirketlerin kurumsal işleyişlerine dair danışmanlık verilmesi, kambiyo senetleri ile tüm ticari alacakların tahsili amacıyla dava açılması/icra takibi başlatılması süreçlerinin takibi ile hukuki destek sağlanılmaktadır.