Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Tüketici Hakem Heyetine başvuru aşamalarının takibi, müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme konularında hukuki destek verilmektedir.