Sigortanın teminatı ve sorumluluğu konularında, sigortacılığa ilişkin sigorta sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükler incelenerek gerekli her türlü hukuki hizmet sunulmaktadır.