Ağırlıklı olarak tapu iptal ve tescil davaları olmak üzere, kamulaştırma davaları, izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları, satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalarının takibi, kiralananın tahliyesi davaları ile akabindeki icrai sürecin yürütülmesi, konut ve çatılı işyerlerine ilişkin kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve işbu sözleşmelerin takibi konularında hukuki hizmet verilmektedir.